E-mail disclaimer


Op onze e-mailberichten is de volgende disclaimer van toepassing:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. CIAT Nederland en België verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, ten einde dit in de toekomst te voorkomen. CIAT Nederland en België staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. CIAT Nederland en België staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.