19 April 2021

Voormalig Burgerweeshuis kiest voor prefab bodemenergiesysteem

Warmte en koude voor het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam wordt na de transformatie grotendeels opgewekt door een WKOinstallatie, aangevuld met enkele cv-ketels. Het bodemenergiesysteem is ontworpen, geprefabriceerd en aangelegd door de zusterbedrijven GeoComfort BV, Installect Advies BV en Insted BV, in nauwe samenwerking met warmtepompleverancier CIAT Nederland BV.

Download PDF