19 April 2021

Energetisch geoptimaliseerd en geluidsarm klimaatsysteem voor theater Singer Laren

Bij de nieuwbouw van theater Singer Laren stonden duurzaamheid en energiezuinigheid centraal. Hier is onder andere invulling aan gegeven met een warmtekoudeopslag in de bodem in combinatie met een warmtepomp, die zorgt voor de koeling en verwarming in het theater en waarop ook het museum wordt aangesloten. In opdracht van installateur Unica heeft CIAT Nederland BV hiertoe een compleet pakket geleverd, waaronder een warmtepomp, drycooler en platenwarmtewisselaar.

Download PDF